nálepka

Definícia pojmu nálepka v ekonomickom slovníku. Výraz nálepka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Balenie.

Definícia výrazu „nálepka“

Prírez mäkkého materiálu (spravidla papiera) so záznamom údajov v jednoduchej grafickej úprave týkajúcich sa manipulácie, prepravy a balenia, ktorý sa na obal nalepuje.