(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nákupná cena podielovej jednotky

Definícia pojmu nákupná cena podielovej jednotky v ekonomickom slovníku. Výraz nákupná cena podielovej jednotky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „nákupná cena podielovej jednotky“

Je cena, za ktorú ju Poistník nadobúda a vypočíta sa z aktuálnej ceny Podielovej jednotky ku dňu alokácie, upravenej o poplatky v zmysle sadzobníka.

Už ste čítali?