(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

náklady z chýbajúcich zásob

Definícia pojmu náklady z chýbajúcich zásob v ekonomickom slovníku. Výraz náklady z chýbajúcich zásob sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „náklady z chýbajúcich zásob“

Náklady vyplývajúce zo skutočnosti, že tovar nie je na sklade, ako sú zmeškaný predaj, oneskorená dodávka, predčasne nízky predaj v budúcnosti z dôvodu straty dobrého mena, náklady vyplývajúce zo zastavenia výroby a všetky druhy pridružených nákladov.

Už ste čítali?