(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nákladová jednotka kombinovanej dopravy

Definícia pojmu nákladová jednotka kombinovanej dopravy v ekonomickom slovníku. Výraz nákladová jednotka kombinovanej dopravy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport, Železničná logistika.

Definícia výrazu „nákladová jednotka kombinovanej dopravy“

Kontajner, výmenná nadstavba, náves, podvojný náves, cestné vozidlo.

Kontajner, výmenná nadstavba, náves, podvojný náves, cestné vozidlo (nákladová jednotka kombinovanej dopravy=IPJ+Ro-La preprava).

Nákladová jednotka kombinovanej dopravy je kontajner ISO, výmenná nadstavba, manipulovateľný cestný náves, podvojný náves, rollkontajner alebo iná nákladová jednotka, ktorá je riadnym spôsobom a podľa platných technických noriem uvedená do obehu, kontrolovaná podľa osobitných predpisov riadne registrovaná a označená registračným číslom.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.