(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nákladný list

Definícia pojmu nákladný list v ekonomickom slovníku. Výraz nákladný list sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Železničná logistika.

Definícia výrazu „nákladný list“

Dokument, ktorý je dokladom o zmluve o doprave po mori, prepravení a naložení tovaru dopravcom. Dopravca sa ním zaväzuje doviezť tovar a odovzdať ho na základe tohoto dokumentu. V dokumente je uvedená záruka, že tovar bude v poriadku prepravený na objednávku menovanej osoby, na objednávku alebo doručiteľovi. Tento list napĺňa uvedené funkcie: 1. potvrdenka na tovar podpísaná riadne oprávnenou osobou v mene dopravcov 2. dokument potvrdzujúci vlastnícke právo tovaru v ňom uvedenom 3. dôkaz o termíne a podmienkach dopravy tak ako bola dohodnutá medzi dvoma stranami

Tlačivo stanoveného vzoru a rozmerov, ktoré slúži ako doklad na uzatváranie prepravnej zmluvy pri preprave vozňovej zásielky. Vydáva ho dopravca a predáva za stanovenú cenu.

Už ste čítali?