(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nakladač

Definícia pojmu nakladač v ekonomickom slovníku. Výraz nakladač sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „nakladač“

1. Zariadenie na nakladanie materiálu (sypkého, kusového a iného), ktorého unášacím prostriedkom je hrablicový, príp. pásový dopravník; na dopravník sa materiál odovzdáva prihŕňacím zariadením alebo sa priamo nakladá lopatou či drapákom; nakladače sa rozdeľujú podľa druhu nakladaného materiálu: nakladač na sypký materiál, na kusový materiál, na ostatný materiál; podľa pracovného spôsobu: plynulý nakladač (kontinuitný nakladač), pretržitý nakladač (cyklický nakladač); podľa naberacieho zariadenia pri plynulom spôsobe): korčekový, klepetový, frézový, tanierový, skrutkovnicový, závitovkový, lopatkový nakladač atď., pri pretržitom spôsobe: lopatkový, drapákový nakladač; podľa rozsahu použiteľnosti: jednoúčelový, univerzálny nakladač; podľa druhu pohonu: nakladač s elektrickým, so spaľovacím, s pneumatickým motorom, nakladač s kombinovaným pohonom (spaľovacím a elektrickým), náhonový nakladač; podľa premiestniteľnosti: samohybný, závesný nakladač; podľa podvozka: kolesový, pásový, polopásový nakladač; podľa rozsahu nakladacích prác: ľahký, stredný, ťažký. 2. Pracovník, ktorý nakladá materiál (tovar) na dopravný prostriedok (dopravné zariadenie) alebo vykladá z neho.

Už ste čítali?