(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

náklad

Definícia pojmu náklad v ekonomickom slovníku. Výraz náklad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „náklad“

1. Tovar dovážaný alebo pripravený ma dovoz. 2. (v leteckej doprave) Tovar prepravovaný alebo pripravený na prepravu lietadlom, iný než poštová zásielka alebo iné vlastníctvo prepravované na základe podmienok medzinárodnej dohody o preprave poštových zásielok a batožiny (vrátane osobného vlastníctva, ktoré sprevádza cestujúceho) alebo vlastníctvo prepravcu; za predpokladu že batožina, ktorá nesprevádza cestujúceho, odoslaná pod leteckým nákladným listom, je náklad. Toto sa vzťahuje i na tovar.

zníženie ekonomických úžitkov prijímateľa v posudzovanom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť;

Zníženie ekonomických úžitkov prijímateľa v posudzovanom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť.

Už ste čítali?