(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nájomná zmluva

Definícia pojmu nájomná zmluva v ekonomickom slovníku. Výraz nájomná zmluva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Predaj, Peniaze.

Definícia výrazu „nájomná zmluva“

Zmluva, na základe ktorej poskytovateľ leasingu poskytuje prenajímateľovi leasingu právo používať jeho majetok počas dohodnutého časového obdobia. Poznámka: Definícia nájomnej zmluvy zahŕňa i zmluvy o krátkodobom prenájme majetku, ktoré obsahujú ustanovenie poskytujúce nájomcovi možnosť získať nárok na majetok podľa podmienok zmluvy. Tieto zmluvy sa v niektorých krajinách používajú na predaj na splátky.

Zmluva, ktorou prenajímateľ prenecháva za nájomné nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky.

Už ste čítali?