(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Náhrada škody

Definícia pojmu Náhrada škody v ekonomickom slovníku. Výraz Náhrada škody sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Banky, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Náhrada škody“

Odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného, alebo iného (morálneho) odškodnenia. Odškodnenie môže byť úplné alebo čiastočné; rozsah odškodnenia je vo všeobecnosti uvedený v právnych predpisoch alebo poistných podmienkach.

Odškodnenie za určitú utrpenú ujmu. Poskytuje sa v peniazoch alebo ako vecné plnenie.

Odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného, alebo iného (morálneho) odškodnenia. Odškodnenie môže byt úplné, alebo čiastočné a rozsah odškodnenia je obyčajne uvedený vo všeobecnosti v právnych predpisoch.

Odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného, alebo iného odškodnenia.

Už ste čítali?