(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Náhodné zložky

Definícia pojmu Náhodné zložky v ekonomickom slovníku. Výraz Náhodné zložky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Náhodné zložky“

Náhodné zložky (error, disturbance) sú prítomné v každom ekonometrickom modeli, no nie je možné ich kvantifikovať (môžeme ich prirovnať k systematickej chybe). Označujú sa. Odhadom náhodných zložiek sú rezíduá (.

Už ste čítali?