nádržkový kontajner

Definícia pojmu nádržkový kontajner v ekonomickom slovníku. Výraz nádržkový kontajner sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „nádržkový kontajner“

Uzavretý kontajner na plynné, kvapalné a sypké materiály.