nadradený prvok

Definícia pojmu nadradený prvok v ekonomickom slovníku. Výraz nadradený prvok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „nadradený prvok“

Zostavený produkt v zozname komponentov, kde komponenty tvoria prvky jednej úrovne.