(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nadpoistenie

Definícia pojmu Nadpoistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Nadpoistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Nadpoistenie“

Stav, kedy poistná suma, dohodnutá v poistnej zmluve, je väčšia, ako poistná hodnota poisteného predmetu následné poistné.

Už ste čítali?