nadmerný náklad

Definícia pojmu nadmerný náklad v ekonomickom slovníku. Výraz nadmerný náklad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „nadmerný náklad“

Situácia a / alebo rozsah vo výrobnom procese v určitom okamihu keď je náklad väčší ako pri stanovenej, alebo využitej kapacite.