nadbytok alebo manko

Definícia pojmu nadbytok alebo manko v ekonomickom slovníku. Výraz nadbytok alebo manko sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „nadbytok alebo manko“

Množstvo tovaru predstavujúce rozdiel medzi požadovaným a dohodnutým množstvom. Ak je rozdiel kladný, je to nadbytok; ak je rozdiel mínusový, je to manko.