nadbytok

Definícia pojmu nadbytok v ekonomickom slovníku. Výraz nadbytok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „nadbytok“

Množstvo tovaru dodané vo väčšom množstve, ako bolo objednané.