nadbytočné zásoby

Definícia pojmu nadbytočné zásoby v ekonomickom slovníku. Výraz nadbytočné zásoby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „nadbytočné zásoby“

Zásoby (napr. ekonomické, voľné alebo fyzické) mínus požadované zásoby (t. j. normované zásoby).