(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nacionalizmus

Definícia pojmu Nacionalizmus v ekonomickom slovníku. Výraz Nacionalizmus sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ľudské práva.

Definícia výrazu „Nacionalizmus“

Nacionalizmus je politická ideológia, ktorá stavia záujmy jedného národa či národnostnej skupiny nad záujmy druhých a nad všetky ostatné väzby, či už ide o rodinu, priateľov, pohlavie alebo ľudstvo. Nacionalizmus rozlišuje ľudí podľa hranice, ktorá často nemá čo do činenia s ľuďmi, ktorí žijú v danom regióne ale s nejakým kráľom alebo autoritou, ktorá nakreslila čiaru na mape. Tento politický smer nadradzuje jeden národ druhému a zvyčajne vedie k nedôvere až k nepriateľstvu voči iným národom. Extrémnou formou je šovinizmus.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.