Náboženstvo

Definícia pojmu Náboženstvo v ekonomickom slovníku. Výraz Náboženstvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Náboženstvo“

Všeobecná deklarácia ľudských práv určuje právo prejaviť svoje náboženstvo v súkromí aj na verejnosti, vyučovaním, či jeho praktikovaním. Perzekúcia z náboženských dôvodov, môže mať rôzne formy.