(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Na výkone samosprávy

Definícia pojmu Na výkone samosprávy v ekonomickom slovníku. Výraz Na výkone samosprávy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Na výkone samosprávy“

sa môže podieľať aj ten, kto – má na území samosprávneho kraja nehnuteľný majetok, je prihlásený na prechodný pobyt, má ako cudzinec povolený dlhodobý pobyt.

Už ste čítali?