Mzda

Definícia pojmu Mzda v ekonomickom slovníku. Výraz Mzda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Mzda“

Cena práce, obvykle počítaná podľa mzdovej tarify alebo mzdovej sadzby. Vypláca sa v dohodnutých termínoch, spravidla mesačne.