(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Mýtny poriadok

Definícia pojmu Mýtny poriadok v ekonomickom slovníku. Výraz Mýtny poriadok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika dopravy.

Definícia výrazu „Mýtny poriadok“

– je vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok, ktorý ustanoví najmä podrobnosti o právach a povinnostiach prevádzkovateľov vozidiel a vodičov vozidiel podliehajúcich mýtu, prevádzkovateľov vozidiel a vodičov vozidiel oslobodených od mýta, podrobnosti zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a o poskytnutí palubnej jednotky, podrobnosti o spôsobe a podmienkach úhrady mýta a preukazovaní úhrady mýta, ako aj o spôsobe a prostriedkoch zabezpečenia záväzkov prevádzkovateľov vozidiel. V tejto vyhláške sú upravené i podrobnosti o spôsobe nakladania s palubnou jednotkou, jej užívaní, umiestnení, inštalácii, pripojení, obsluhe, prevádzke, technických špecifikáciách a o postupoch riešenia osobitných prípadov a porúch palubnej jednotky. Súčasťou Mýtneho poriadku sú náležitosti reklamačného poriadku, podrobnosti o pravidlách výpočtu a výberu mýta v niektorých osobitných prípadoch užívania vymedzených úsekov ciest a podrobnosti o náhradnom výpočte mýta.

Už ste čítali?