(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Multidimenzionálna analýza

Definícia pojmu Multidimenzionálna analýza v ekonomickom slovníku. Výraz Multidimenzionálna analýza sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Multidimenzionálna analýza“

proces, pri ktorom sa selektívne extrahujú a hodnotia viaceré aspekty obchodnej činnosti v porovnaní s kľúčovými výkonovými indikátormi – to všetko pre podporu rozhodovacieho procesu. Firemné údaje sú zorganizované spôsobom, ktorý umožňuje dôkladnú analýzu – takzvanú analýzu s pridanou hodnotou. Multidimenzionálna analýza zvyšuje stupeň chápania údajov a zlepšuje schopnosť robiť rozhodnutia. Umožňuje určiť úspechy a neúspechy, odhaliť trendy a príležitosti, a nájsť slabé miesta.

Proces, pri ktorom sa selektívne extrahujú a hodnotia viaceré aspekty obchodnej činnosti v porovnaní s kľúčovými výkonovými indikátormi – to všetko pre podporu rozhodovacieho procesu.

Už ste čítali?