montážna doba medzi rozhodnutím a realizáciou

Definícia pojmu montážna doba medzi rozhodnutím a realizáciou v ekonomickom slovníku. Výraz montážna doba medzi rozhodnutím a realizáciou sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „montážna doba medzi rozhodnutím a realizáciou“

Obdobie medzi zadaním pracovného príkazu do montážnej haly a dovezením zmontovaného produktu do skladu alebo do zásobovacej organizácii.