(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Monitorovacia správa projektu

Definícia pojmu Monitorovacia správa projektu v ekonomickom slovníku. Výraz Monitorovacia správa projektu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Monitorovacia správa projektu“

správa pripravená prijímateľom v súčinnosti s projektovým manažérom a s technickou podporou ITMS za príslušný projekt k termínom dohodnutým v zmluve medzi prijímateľom a príslušným RO obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej realizácii projektu.

Správa pripravená prijímateľom v súčinnosti s RO a s technickou podporou ITMS za príslušný projekt k zmluvne dohodnutým termínom, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej realizácii projektu.

Už ste čítali?