(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Monitorovacia správa

Definícia pojmu Monitorovacia správa v ekonomickom slovníku. Výraz Monitorovacia správa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy.

Definícia výrazu „Monitorovacia správa“

projektu (ďalej aj monitorovacia správa) – správa pripravená prijímateľom v súčinnosti s RO a s technickou podporou ITMS za príslušný projekt k zmluvne dohodnutým termínom, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej realizácii projektu;

Už ste čítali?