Moderovanie

Definícia pojmu Moderovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Moderovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Moderovanie“

Riadi priebeh diskusie, pričom neprispieva vlastnými nápadmi, myšlienkami, nekomentuje a nehodnotí myšlienky ostatných účastníkov porady.