(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

modelovanie dopravy / traffic modelling

Definícia pojmu modelovanie dopravy / traffic modelling v ekonomickom slovníku. Výraz modelovanie dopravy / traffic modelling sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „modelovanie dopravy / traffic modelling“

Dopravné modely využívané pri riadení dopravy, založené na príslušných teóriách, vedeckých metódach, historických údajoch, skutočnom meraní a predpovediach. – TRAFFIC MODELLING – Provision of a basis for traffic management, based on applicable theories, scientific methods, historical data, actual measurements and predictions.

Už ste čítali?