Model GROW

Definícia pojmu Model GROW v ekonomickom slovníku. Výraz Model GROW sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Model GROW“

Jednoduchý model a silný nástroj pre rámcovú štruktúru koučovacieho stretnutia.