(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

model

Definícia pojmu model v ekonomickom slovníku. Výraz model sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „model“

Izomorfné zobrazenie reálneho objektu alebo systému (izomorfizmus je chápaný ako vecná odlišnosť a zároveň funkčná totožnosť originálneho objektu – systému a jej zobrazujúceho modelu, teda druh analógie, ktorý umožňuje skúmanie reálneho objektu tým, že vyjadruje, charakterizuje a definuje len jeho účelne vybrané podstatné vlastnosti, stránky a vzťahy. Model je dôležitým medzičlánkom medzi realitou a teóriou o realite s nezastupiteľným poslaním v procese poznania. Modelovanie je kľúčovou zložkou systémového prístupu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.