MNŠp

Definícia pojmu MNŠp v ekonomickom slovníku. Výraz MNŠp sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „MNŠp“

MNŠp je skratka pre termín metóda najmenších štvorcov postupne aplikovaná.