MNŠ

Definícia pojmu MNŠ v ekonomickom slovníku. Výraz MNŠ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „MNŠ“

MNŠ je skratka pre pojem metóda najmenších štvorcov (z angl. Ordinary Least Squares – OLS).