(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

minimálno – maximálny systém

Definícia pojmu minimálno – maximálny systém v ekonomickom slovníku. Výraz minimálno – maximálny systém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „minimálno – maximálny systém“

Systém dopĺňania medzného stavu zásob kde min znamená stav zásob a max znamená stav zásob na maximálnom stupni. Veľkosť objednávky je premenlivá a je výsledkom rozdielu maximálnych zásob a zásob na sklade a na objednávke. Objednávka sa dáva vtedy, ak zásoby na sklade sú na minime alebo nižšie.

Už ste čítali?