(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Minimálna poistná suma

Definícia pojmu Minimálna poistná suma v ekonomickom slovníku. Výraz Minimálna poistná suma sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Minimálna poistná suma“

suma stanovená poistiteľom pre konkrétne základné poistenie alebo pripoistenie.

Minimálna suma, ktorá sa môže dohodnúť v konkrétnom poistení.

Už ste čítali?