(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

mimoriadne poistné

Definícia pojmu mimoriadne poistné v ekonomickom slovníku. Výraz mimoriadne poistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „mimoriadne poistné“

Poistné zaplatené Poistníkom nad rámec Poistného uvedeného v Poistnej zmluve za predpokladu, že bolo uhradené na základe Žiadosti o Mimoriadne poistné akceptovanej zo strany Poistiteľa. Mimoriadne poistné má charakter jednorazového Poistného, jeho uhradením však nedochádza k uzatvoreniu novej Poistnej zmluvy.

Poistné zaplatené poistníkom jednorazovo, nad rámec bežného poistného počas trvania poistenia.

Už ste čítali?