(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Mimoriadna splatnosť úveru

Definícia pojmu Mimoriadna splatnosť úveru v ekonomickom slovníku. Výraz Mimoriadna splatnosť úveru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Investovanie, Hypotéky.

Definícia výrazu „Mimoriadna splatnosť úveru“

Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade, ak klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný banke splatiť úver v bankou stanovenom termíne v celej výške. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sú stanovené v zmluve o poskytnutí úveru a v obchodných podmienkach. Najčastejším dôvodom na mimoriadnu splatnosť úveru je omeškanie so splátkami úveru, použite úveru na iný účel ako bol v zmluve stanovený a poskytnutie nepravdivých údajov banke.

Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade, ak klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný banke splatiť úver, v termíne stanovenom bankou, v celej výške. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sú stanovené v zmluve o poskytnutí úveru a v obchodných podmienkach. Najčastejším dôvodom na mimoriadnu splatnosť úveru je meškanie so splátkami úveru, použitie úveru na iný účel, ako bol v zmluve stanovený, a poskytnutie nepravdivých údajov banke.

hovoríme o nej v prípade, ak klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný banke splatiť úver v bankou stanovenom termíne v celej výške. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sa uvádzajú v Zmluve o poskytnutí úveru a v Obchodných podmienkach. Najčastejším dôvodom je omeškanie so splátkami úveru, použitie úveru na iný účel ako bol v zmluve stanovený a poskytnutie nepravdivých údajov banke.

V prípade, ak klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver.

Už ste čítali?