(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Mikroekonómia

Definícia pojmu Mikroekonómia v ekonomickom slovníku. Výraz Mikroekonómia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonómia, Financie.

Definícia výrazu „Mikroekonómia“

skúma správanie sa jednotlivých ekonomických subjektov. Objasňuje ako firmy rozhodujú o tom, čo majú vyrábať alebo na základe čoho sa domácnosti i jednotlivci rozhodujú, čo a v akom množstve budú nakupovať na trhu.

Skúma chovanie jednotlivých zložiek ekonomiky a čiastkových ekonomických subjektov ako sú firmy, domácnosti, odvetvia a jednotlivci.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.