(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Migrácia

Definícia pojmu Migrácia v ekonomickom slovníku. Výraz Migrácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Migrácia“

Pohyb osôb, skupín alebo väčších celkov obyvateľov v geografickom a sociálnom priestore, spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta pobytu. Podľa toho, aký je motív migrácie ju možno rozdeliť na dobrovoľnú a nútenú. Migrácia môže byť organizovaná štátom v rámci budovania infraštruktúry a hospodárskeho rozvoja. V prípade, že sú ľudia donútení migrovať vo vnútri svojho štátu, stávajú sa vnútorne vysídlenými osobami.

Už ste čítali?