(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

miesto spočítania – miesto odbavenia

Definícia pojmu miesto spočítania – miesto odbavenia v ekonomickom slovníku. Výraz miesto spočítania – miesto odbavenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „miesto spočítania – miesto odbavenia“

Miesto v pohybe materiálu a slede pracovných činností, kde sa súčiastky, submontáže a montáže sčítavajú ako kompletné. Miesta spočítania môžu byť stanovené na konci liniek alebo pri presune z pracovného strediska, ale najčastejšie sú na to určené miesta tam, kde je materiál prenášaný z jedného oddelenia do druhého.

Už ste čítali?