(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Metrika

Definícia pojmu Metrika v ekonomickom slovníku. Výraz Metrika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Metrika“

presne vymedzený finančný alebo nefinančný ukazovateľ alebo hodnotiace kritérium, používané k hodnoteniu úrovne efektívnosti konkrétnej oblasti riadenia podnikového výkonu. Metrika slúži ako nástroj efektívnosti a výkonnosti, najmä so zameraním na ciele, kritické faktory úspechu, procesy, aktivity a výkonnosť zdrojov. Má tieto atribúty: názov a identifikáciu, definíciu, vlastníka, dimenzie, východziu a cieľovú hodnotu, zdroje pre meranie dát, postupy merania a postupy overovania. Metrika umožňuje hodnotenie cieľov, optimalizáciu procesov, previazanie všetkých úrovní riadenia, nastavenie pravidiel vzťahov, podporu rozhodovania a zníženie rizika.

Presne vymedzený finančný alebo nefinančný ukazovateľ alebo hodnotiace kritérium, používané k hodnoteniu úrovne efektívnosti konkrétnej oblasti riadenia podnikového výkonu.

Už ste čítali?