(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Metóda vedeckej abstrakcie

Definícia pojmu Metóda vedeckej abstrakcie v ekonomickom slovníku. Výraz Metóda vedeckej abstrakcie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Metóda vedeckej abstrakcie“

Abstrakcia znamená koncentrovať pozornosť na najvýznamnejšie stránky problému. Výsledky sa nesmú absolutizovať, pretože to často vedie k demagógii a k strnulosti teórie, atď.

Už ste čítali?