Metóda najmenších štvorcov

Definícia pojmu Metóda najmenších štvorcov v ekonomickom slovníku. Výraz Metóda najmenších štvorcov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Metóda najmenších štvorcov“

Metóda najmenších štvorcov (Ordinary Least Squares – OLS) sa používa na odhad parametrov (ekonometrického) modelu.