Metóda komparácie

Definícia pojmu Metóda komparácie v ekonomickom slovníku. Výraz Metóda komparácie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Metóda komparácie“

Metóda komparácie javov umožňuje určiť spoločné i rozdielne stránky javov a procesov.