(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Mestské zastupiteľstvo

Definícia pojmu Mestské zastupiteľstvo v ekonomickom slovníku. Výraz Mestské zastupiteľstvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Mestské zastupiteľstvo“

– orgán samosprávy mesta. Rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach, ustanovuje erb/vlajku/pečať/znelku mesta, schvaľuje štatút mesta.

Už ste čítali?