Meranie spokojnosti zákazníka

Definícia pojmu Meranie spokojnosti zákazníka v ekonomickom slovníku. Výraz Meranie spokojnosti zákazníka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Meranie spokojnosti zákazníka“

Systematický zber údajov poskytnutých zákazníkom, či boli naplnené jeho požiadavky (predstavy)

Systematický zber údajov poskytnutých zákazníkom, či boli naplnené jeho požiadavky (predstavy).