Meranie práce

Definícia pojmu Meranie práce v ekonomickom slovníku. Výraz Meranie práce sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Meranie práce“

Uplatnenie techník návrhu pre stanovenie času, ktorý potrebuje kvalifikovaný pracovník, aby mohol vykonať určitú prácu na určitej výkonnostnej úrovni.