(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

meradlo výkonnosti / performance measure

Definícia pojmu meradlo výkonnosti / performance measure v ekonomickom slovníku. Výraz meradlo výkonnosti / performance measure sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „meradlo výkonnosti / performance measure“

Kvalitatívna alebo kvantitatívna charakteristika odrážajúca kvalitu služieb poskytovaných dopravným zariadením alebo službami. – PERFORMANCE MEASURE – – A quantitative or qualitative characteristic describing the quality of service provided by a transport facility or service.

Už ste čítali?