(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Menšina

Definícia pojmu Menšina v ekonomickom slovníku. Výraz Menšina sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ľudské práva.

Definícia výrazu „Menšina“

Je to skupina osôb žijúcich v suverénnom štáte a tvoriacich menej ako polovicu jeho obyvateľov. Jej príslušníci majú spoločné etnické, náboženské či jazykové charakteristiky, ktoré ich odlišujú od zbytku obyvateľstva. Niekedy rozoznávame menšinu nie podľa jej percentuálneho zastúpenia v určitej oblasti, ale podľa jej pozície v sociálnej, ekonomickej sfére.

Už ste čítali?