(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Menový swap

Definícia pojmu Menový swap v ekonomickom slovníku. Výraz Menový swap sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Menový swap“

(currency swap) – Menový swap je kombinácia spotovej a termínovej menovej konverzie alebo dvoch termínových menových konverzií s rovnakým objemom v hlavnej mene. Ide o dohodu dvoch zmluvných strán, pri ktorej jedna strana nakupuje (predáva) dohodnutú sumu v hlavnej mene s dátumom splatnosti D1 dohodnutým spotovým alebo termínovým výmenným kurzom a tieto devízové prostriedky spätne odpredáva (nakupuje) s dátumom splatnosti neskorším ako D1 vopred dohodnutým termínovým výmenným kurzom.

Už ste čítali?