(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Menová opcia

Definícia pojmu Menová opcia v ekonomickom slovníku. Výraz Menová opcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Menová opcia“

Menovou opciou rozumieme právo na kúpu alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenské koruny alebo zámenu peňažných prostriedkov v cudzej mene za peňažné prostriedky v inej cudzej mene, a to za vopred dohodnutý kurz s vopred dohodnutým dátumom splatnosti obchodu v budúcnosti (deň expirácie), nie však skôr ako 3 pracovné dni po uzavretí opčného kontraktu.

Už ste čítali?